Ochrana údajů


1. ochrana údajů v kostce

Obecné informace


Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.
Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a tzv. analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o tom najdete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana osobních údajů


Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
Informace o správci

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Nivona Apparate GmbH
Südwestpark 49
90449 Norimberk

Telefon: 0911 2526630
E-mail: info@nivona.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy nebo e-mailové adresy).(např. jména, e-mailové adresy atd.).
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu


V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.
Informace, blokování, výmaz

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem


Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Norimberk

E-mail: marc.fuchs@datev.de


4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie


Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů řešeny samostatně.

5. Analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics


Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. cookies. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Anonymizace IP


Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče


Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala společnost Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů


Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách této webové stránky:

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů o objednávkách


Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednaných údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

6. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube


Naše webové stránky využívají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google


Tyto webové stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli využívat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadnění nalezení míst, která jsme na stránkách uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

.

Povinné informace podle čl. 12 a násl. GDPR

Kontaktní údaje správce

Příjmení: Wildner
Jméno: Peter

Kontaktní údaje (obchodní)
Společnost: NIVONA Apparate GmbH
Adresa: Südwestpark 49
90449 Norimberk

Telefon: +49 911 2526630
E-mail: peter.wildner@nivona.com

Příjmení: Fritsch
Jméno: Christian

Kontaktní údaje (firma)
Firma: Fritsch, spol. s r.o: NIVONA Apparate GmbH
Adresa: Südwestpark 49
90449 Norimberk

Telefon: +49 911 2526630
E-mail:
christian.fritsch@nivona.com


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje (obchodní)
Společnost: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adresa: Sigmundstraße 172; 90329 Norimberk

E-mail: marc.fuchs@datev.de

Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje jsou obecně získávány od vás. Zpracování vámi poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s námi. Vzhledem k Vaší povinnosti spolupracovat je nezbytné námi požadované osobní údaje poskytnout, protože jinak nebudeme schopni plnit naše smluvní závazky.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné v rámci opatření před uzavřením smlouvy (např. shromažďování rámcových údajů v procesu vyhledávání). Pokud požadované údaje neposkytnete, smlouvu nelze uzavřít.

Za účelem poskytování našich služeb může být nezbytné zpracovávat osobní údaje, které jsme získali od jiných společností nebo jiných třetích stran, např. od finančních úřadů, vašeho obchodního partnera apod. přípustným způsobem a pro příslušný účel.

Dále můžeme zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, např. webových stránek, které používáme přípustně a pouze pro příslušný smluvní účel.

Účely a právní základy zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG):

Na základě souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají z udělení souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Souhlas udělený před vstupem GDPR v platnost (25. května 2018) lze rovněž odvolat. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, zůstává odvoláním nedotčeno. Příklad: Zasílání newsletteru, souhlas s předáním vámi poskytnutých údajů třetím osobám (např. bankám, pojišťovnám, akcionářům atd.) na vaši žádost.

Pro plnění smluvních povinností (podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).


Účely zpracování údajů vyplývají jednak ze zahájení předsmluvních opatření, která předcházejí smluvně upravenému obchodnímu vztahu, a jednak z plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s vámi.

Z důvodu zákonných požadavků (podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo ve veřejném zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR)

Účely zpracování údajů vyplývají z právních požadavků nebo jsou ve veřejném zájmu (např. plnění povinností uchovávání údajů, prokázání splnění oznamovací a informační povinnosti daňového poradce).

V rámci vyvážení zájmů (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Účely zpracování vyplývají z ochrany našich oprávněných zájmů. Vámi poskytnuté údaje může být nezbytné zpracovávat i nad rámec samotného plnění smlouvy. Náš oprávněný zájem může být použit k odůvodnění dalšího zpracování vámi poskytnutých údajů za předpokladu, že nepřeváží vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Naším oprávněným zájmem může být v jednotlivých případech:
Kdo obdrží vámi poskytnuté osobní údaje?

V rámci naší společnosti mají přístup k vámi poskytnutým osobním údajům ta oddělení, která je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností a která jsou oprávněna tyto údaje zpracovávat.

V rámci plnění smlouvy uzavřené s Vámi obdrží Vámi poskytnuté údaje pouze ta oddělení, která Vámi poskytnuté údaje vyžadují z právních důvodů, např. finanční úřady, instituce sociálního zabezpečení, příslušné orgány a soudy.

Ostatní příjemci obdrží Vámi poskytnuté údaje pouze na Vaši žádost, pokud nám k tomu dáte potřebný souhlas.

V rámci poskytování služeb pověřujeme zpracovatele, kteří se podílejí na plnění smluvních povinností, např. partnery v oblasti IT, skartovače dokumentů, specializované prodejce atd. Tyto zpracovatele pověřujeme na základě smlouvy. Tito zpracovatelé jsou námi smluvně zavázáni k dodržování ustanovení GDPR a BDSG.

Budou vámi poskytnuté údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Vámi poskytnuté údaje nebudou v žádném případě předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud si v jednotlivých případech budete přát, aby vámi poskytnuté údaje byly předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, učiníme tak pouze s vaším písemným souhlasem.

Docházík automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Ke zpracování vámi poskytnutých údajů se nepoužívá žádné plně automatizované rozhodování (včetně profilování) v souladu s čl. 22 GDPR.

Doba zpracování (kritéria pro výmaz)

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění smluvně sjednaného účelu, v zásadě po dobu trvání smluvního vztahu s vámi. Po ukončení smluvního vztahu budou vámi poskytnuté údaje zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností uchovávání nebo na základě našich oprávněných zájmů. Jakmile uplynou zákonné lhůty pro uchovávání a/nebo přestanou platit naše oprávněné zájmy, budou vámi poskytnuté údaje vymazány.

Předpokládané lhůty povinností uchovávání, které se na nás vztahují, a naše oprávněné zájmy:
- Plnění lhůt pro uchovávání podle obchodního a daňového práva. Tam uvedené doby uchovávání a dokumentace jsou dva až deset let.
- Uchovávání důkazů v rámci promlčení. Podle § 195 a násl. občanského zákoníku (BGB) mohou tyto promlčecí lhůty činit až 30 let, přičemž běžná promlčecí lhůta je tříletá.
Informace o vašich právech

- Právo na informace podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku (BGB). 15 GDPR:
Máte právo požadovat bezplatné informace o tom, zda a jaké údaje o vás jsou uchovávány a za jakým účelem.

- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR:
Máte právo požadovat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

- Právo na výmaz ("právo být zapomenut") podle čl. 17 GDPR:
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal vaše údaje. Správce je povinen osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:
a) účely, pro které byly osobní údaje shromážděny, již nejsou aktuální
b) Odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
c) Vznesete námitku proti zpracování. Neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
e) Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR &. § 35 BDSG:
Máte právo na omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících skutečností:
a) Přesnost osobních údajů zpochybňujete.
b) Zpracování je protiprávní, ale nesouhlasíte s výmazem osobních údajů.
c) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
d) Vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR. Dokud nebude rozhodnuto, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi důvody, bude zpracování omezeno.

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR:
Máte právo získat údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Nesmíme bránit přenosu k jinému správci.

- Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:
Za tímto účelem kontaktujte správce (viz výše).

- Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 13 odst. 2 písm. d), 77 GDPR
ve spojení s § 19 BDSG. V. m § 19 BDSG:
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Za tímto účelem se obraťte na příslušný dozorový úřad:

- Odvolání souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR:
. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a (zpracování zvláštních kategorií osobních údajů), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.