Ochrana osobních údajů


1. Ochrana osobních údajů v kostce

Všeobecné pokynyNásledující pokyny nám dávají jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, kterými můžete být osobně identifikování. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Nástroje pro analýzu a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše chování při prohlížení statisticky vyhodnocováno. To se provádí hlavně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Analýza Vašeho chování při prohlížení stránek probíhá zpravidla anonymně; chování při prohlížení nelze zpětně vysledovat směrem k Vám. Tuto analýzu můžete odmítnout (vznést námitku) nebo jí zabránit prostřednictvím nepoužití určitých nástrojů. Detailní informace k tomuto tématu najdete v následujících Zásadách ochrany osobních údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout/vznést námitku. O možnostech vznesení námitky Vás budeme informovat v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace


Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme s důvěrností a podle zákonných předpisů o ochran osobních údajů a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Když navštívíte tyto webové stránky, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k Vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos údajů na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může mít bezpečnostní mezery. Bezvadná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném orgánu (správci osobních údajů)
Odpovědný orgán pro zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg
Telefon: (+49) 0911 2526630
E-Mail: info@nivona.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování údajů

Řada procesů zpracování údajů je možná pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu nám stačí neformální zpráva, kterou nám zašlete e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním, zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u příslušného dozorového orgánu

V případě porušení ochrany údajů má dotyčný právo na stížnost u příslušného dozorového orgánu. Příslušný dozorový orgán řešící otázky ochrany údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů příslušné spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenos údajů

Máte právo si (nebo pro třetí osoby) nechat vyhotovit údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo v souvislosti s plněním nějaké smlouvy automatizovaně zpracováváme, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému správci, je to možné pouze v tom případě, pokud je to technicky proveditelné.

Informace, blokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte vždy právo na bezplatně informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby na právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V případě dalších dotazů k tématu osobních údajů nás kdykoliv můžete kontaktovat na adresu uvedenou v tiráži.


3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů


Pro naši společnost jsme stanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
E-mail: marc.fuchs@datev.de


4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies (soubory cookie)


Internetové stránky částečně používají tak zvané cookies. Cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč.

Většina cookies, které používáme, jsou tak zvané „session-cookies“ neboli cookies relace. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné cookies zůstávají uloženy ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolovali soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a umožnili automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl.
 6 odst. 1 písmene f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Jakmile se budou ukládat jiné cookies (např. cookies sloužící k analýze Vašeho chování při prohlížení stránek), bude se s nimi v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zacházet odděleně.


5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics


Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a kterými umožňujete analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované prostřednictvím cookies o Vaší návštěvě webových stránek se zpravidla přenášejí na server Google do USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies z Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat svou nabídku webu i svou reklamu.

Anonymizace IP


Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím Google zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před převodem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena.
 Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a o poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu vůči provozovateli webových stránek IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče není vedena společně s jinými daty od Google.

Plugin prohlížeče


Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zpracování údajů na objednávku


Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování údajů na objednávku a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.


6. Pluginy a nástroje

YouTube


Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem webových stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení k serverům YouTube. Tím se serveru YouTube oznámí, které z našich webových stránek jste navštívili.

Když jste přihlášeni ve svém účtu YouTube, umožňujete tak YouTube přímo přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, pokud se ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Použití YouTube probíhá v zájmu příslušného zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Mapy Google


Tyto stránky využívají službu Mapy Google přes API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za účelem používání funkcí Map Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos údajů.

Používání služby Mapy Google probíhá v zájmu příslušeného zobrazení našich online nabídek a na bázi jednoduchého nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Povinné informace podle čl. 12 a násl. GDPR
Kontaktní údaje správce

Příjmení: Peter
Jméno: Wildner
Kontaktní údaje (práce)
Společnost: NIVONA Apparate GmbH
Adresa: Südwestpark 49
Telefon: 90449 Nürnberg
E-mail: peter.wildner@nivona.com

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje (prácovní)
Společnost: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adresa: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg
E-mail: marc.fuchs@datev.de

Odkud Vaše osobní údaje získáváme?

Shromažďování Vašich údajů se v zásadě koná u Vás. Zpracování Vámi zanechaných osobních údajů je nutné k plnění smluvních povinností, které vyplývají z uzavřené smlouvy s námi. Na základě Vašich povinností součinnosti je nezbytné poskytnout nám požadované osobní údaje, jinak bychom nemohli dostát našim smluvním povinnostem.

V rámci předsmluvních opatření (například shromažďování kmenových údajů v procesu zájemců) je nutné poskytnutí Vašich osobních údajů. Pokud byste požadované osobní údaje neposkytli, nelze uzavřít smlouvu.

K poskytování našich služeb může být nezbytné zpracovávat osobní údaje, které jsme obdrželi od jiných společností nebo jiných třetích stran, např. od finančních úřadů, Vašich obchodních partnerů apod., spolehlivým způsobem a k určenému účelu.

Dále zpracováváme příp. osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů, např. z výstupů na internetu, které využíváme spolehlivým způsobem a pouze k příslušnému smluvnímu účelu.

Účely a právní základ zpracování

Osobní údaje, které nám poskytujete, se zpracovávají v souladu s ustanoveními evropského nařízení o ochraně údajů (GDPR) a podle spolkového zákona Německa o ochraně údajů (BDSG):

Na základě souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají z udělení souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoliv s budoucí účinností odvolat. Lze odvolat i souhlasy, které byly uděleny před platností GDPR (25. května 2018). Zpracování, která proběhla před odvoláním, zůstávají odvoláním nedotčena. Příklad: Zasílání newsletteru, souhlas s předávání Vámi poskytnutých údajů na Vaše přání třetím stranám (např. bankám, pojišťovnám, akcionářům atd.)

Za účelem splnění smluvních povinností (podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Účely zpracování údajů vyplývají za prvé ze zavedení předsmluvních opatření, která předcházejí smluvně upravenému obchodnímu vztahu a za druhé ke splnění povinností ze smlouvy uzavřené s Vámi.

Na základě zákonných předpisů (podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo v jiném veřejném zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR)

Účely zpracování údajů vyplývají ze zákonných předpisů nebo jsou ve veřejném zájmu (např. dodržování povinností uchovávání, doklad dodržování informačních a vykazovacích povinností daňového poradce).

v rámci vyvážení zájmů (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Účely zpracování vyplývají z ochrany našich oprávněných zájmů. Může být požadováno, aby se zpracovávaly údaje, které poskytnete, nad rámec vlastního plnění smlouvy. Náš oprávněný zájem může vést k odůvodnění dalšího zpracování Vámi poskytnutých údajů, za předpokladu, že nepřevládají Vaše zájmy a základní práva. Náš oprávněný zájem může v jednotlivých případech být: Uplatňování právních nároků, obhajoba nároků vyplývajících z odpovědnosti, předcházení trestným činům.

Kdo obdrží osobní údaje, které poskytnete?

V rámci naší společnosti obdrží přístup k Vámi poskytnutým údajům ty úseky, které je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností a kteří jsou ke zpracování těchto údajů oprávněni.

V souladu se smlouvou, která je s Vámi uzavřena, obdrží údaje, které poskytnete, pouze ty subjekty, které je potřebují ze zákonných důvodů, např. finanční úřady, instituce sociálního zabezpečení, příslušné orgány a soudy.

Další příjemci obdrží Vámi poskytnuté údaje na základě Vašeho přání, pokud nám za tímto účelem poskytnete potřebný souhlas.

V rámci poskytování našich služeb pověřujeme zpracovatele zakázek, kteří nám v plnění smluvních povinností pomáhají, např. partneři z oblasti IT, subjekty zabývající se ničením dokumentů, odborní prodejci atd. Tito zpracovatelé zakázek jsou námi smluvně vázáni dodržovat ustanovení GDPR a BDSG.

Budou Vámi poskytnuté údaje přenášeny do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Převod Vámi poskytnutých údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci v žádném případě nenastane. Pokud byste si případně přenos Vámi poskytnutých údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci přáli, provedeme to pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Probíhá automatizované rozhodování včetně profilování?

Za účelem zpracování údajů, které jste poskytli, nedochází k žádnému plně automatizovanému rozhodování (včetně profilování) podle čl. 22 GDPR.

Doba trvání zpracování údajů (kritéria výmazu)

Zpracovávání údajů, které jste poskytli, bude probíhat tak dlouho, jak dlouho to bude k dosažení smluvně sjednaného účelu nutné, v zásadě tak dlouho, jak dlouho bude trvat smluvní vztah s Vámi. Po ukončení smluvního vztahu budou údaje, které jste poskytli, zpracovávány za účelem dodržení zákonných povinností uchovávání nebo na základě našich oprávněných zájmů. Po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání a/nebo po skončení našich oprávněných zájmů budou Vámi poskytnuté údaje smazány.

Předpokládané lhůty povinnosti uchovávání, která se nás týká a našich oprávněných zájmů:
• Splnění obchodně a daňově právních období pro uchovávání. Zde předepsané lhůty pro uchovávání, resp. dokumentaci, činí dva až deset let.
• Obdržení důkazních prostředků v rámci předpisů o promlčení. Podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) mohou tyto promlčecí lhůty činit až 30 let, přičemž obvyklá promlčecí lhůta činí tři roky.

Informace o Vašich právech

•Právo na informace podle čl. 15 GDPR:
Máte právo na vyžádání na bezplatnou informaci o tom, zda a jaké údaje o Vás jsou ukládány a za jakým účelem ukládání probíhá.

• Právo na opravu podle čl. 16 GDPR:
Máte právo požadovat po správci údajů na neprodlenou opravu Vašich osobních údajů, které jsou nesprávné. Se zohledněním účelu zpracování máte právo vyžádat si doplnění neúplných osobních údajů — i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

• Právo na výmaz („Právo na to, být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR:
Máte právo po správci požadovat neprodlený výmaz Vašich údajů. Správce je povinen Vaše údaje neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů: a) již netrvá účel, za kterým byly osobní údaje shromažďovány b) odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů. Jiný právní důvod ke zpracování není. c) Vznesete námitku proti zpracování. Neexistuje jiný právní důvod pro zpracování. d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
e) Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým správce podléhá.
f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1. 

• Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR &. § 35 BDSG:
Máte právo požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
a) Zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů.
b) Zpracování je protiprávní; odmítáte však výmaz.
c) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování; vy však údaje potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
d) Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR. Dokud ještě není stanoveno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi důvody, bude zpracování omezeno.

• Právo na přenos údajů podle čl. 20 GDPR:
Máte právo od správce obdržet Vámi poskytnuté údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. My nesmíme bránit předávání jinému správci.

• Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:
Za tímto účelem se prosím obraťte na správce zpracování (viz výše).

• Právo na stížnost u příslušného dozorového orgánu podle čl. 13 odst. 2 písm. d, 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG:
Pokud si myslíte, že zpracování Vašich údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Za tímto účelem se prosím obraťte na příslušný dozorový orgán

• Odvolání souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR:
Pokud se zpracování zakládá na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 § 2 písm. a (Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů), máte právo kdykoli odvolat souhlas související s tímto účelem, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.coffee
NAJÍT DISTRIBUTORA
NIVONA