Stálý svět kávy


Partnerství a vztah

Usilujeme o blízké a partnerské vztahy s našimi distributory. Věrnost specializovanému obchodu je pro nás důležitým faktorem, protože ukazuje na vzájemný respekt. Pouze na základě této blízkosti je možné chápat vývoj a potřeby trhu a uživatelů a z této perspektivy pak vyvíjet naše přístroje. Proto také zcela záměrně nabízíme své vlastní externí pracovníky, kteří působí u distributorů a jsou s nimi v přímém styku. Opravdový a trvalý vztah. Ve firmě NIVONA tedy přemýšlíme a vyvíjíme z pohledu uživatelů a jejich potřeb. Pro nejlepší automatické kávovary dneška a zítřka.


Pro Vás: Blízko, přímo, trvale.

V blízkosti nejsme jen u distributorů – jsme tady neustále také pro Vás a Váš přístroj NIVONA. Jsme totiž přesvědčeni, že si automatický kávovar zaslouží dlouhý život. Dlouhodobý a trvalý vztah. Proto se také vyplatí každá údržba a oprava. Krátké cesty se přitom rozumějí samo sebou, protože všechny opravy a údržbu provádíme přímo u nás v Norimberku. Žádný přístroj NIVONA neletí zbytečně přes půl světa. Stálost pro nás ale neznamená jen to, že Váš kávovar NIVONA dosáhne dlouhé životnosti. Ne. Stálost pro nás rovněž znamená, že klademe důraz na dlouhodobé a upřímné vztahy – s Vámi, našimi partnery a především také s našimi zaměstnanci.

Nová měřítka pro požitek z kávy

Abychom nezapomněli: „káva a stálost“: Čím bylo kdysi koření, tím je dnes káva. Je považována za jeden z nejvýznamnějších obchodních artiklů. Každý rok se sklidí kolem 150 milionů pytlů surové kávy, která se z velké části exportuje. 70 % kávy končí ve spotřebitelských zemích, jako je Spolková republika Německo.

Změna způsobu myšlení v odvětví byla dlouhou dobu nepředstavitelná. Obchodní trendy vedly nicméně k tomu, že stále významnější roli hraje pozornost. Především také při konzumaci. V souladu s tím sledují nyní články řetězce tvorby hodnot z kávy také sociální a ekologické cíle.

Conscious Coffee

Odpovědnost za člověka, životní prostředí a regiony. To vše se skrývá pod pojmem Conscious Coffee (uvědomělá káva). Jde o to, aby byli podporováni malí pěstitelé v chudých oblastech, aby byly šetřeny zdroje, zacházelo se s nimi udržitelně a aby se dbalo na pracovní podmínky zaměstnanců. Jako u každé jiné potraviny je důležité konzumovat s rozmyslem a správně chápat hodnotu výrobku. Pozitivní vlivy kávy na nás chceme přenést také na ty, kteří nám je umožňují.

coffee
NAJÍT DISTRIBUTORA
NIVONA